Original Romanian Poetry

Leave a comment

September 21, 2010 by The Citron Review

by Marta Petreu

 

Licitație de duminică (Sunday Auction—click here for translation)

Continuăm să cotizăm pentru proiecte ratate:
logodna și copilăria — enunț
nașterea contra naturii — strig
o femeie încă tinără veninoasă —gîndesc

Și tu: tînără muritoare și veninoasă:
aruncă aparențele și speranțele la gunoi ca pe o rasă
călugărească
rescrie întro-o limbă nouă toate cărțile sacre (cele pierdute)
reînvață metafizica (una cîrpită carnală)
inventează un cuvînt definitiv ca o angoasă
construiește o religie inocentă pentru toate mahalalele lumii

Așadar: tînără muritoare și veninoasă:
din țeasta mea ca dintr-un bordel clandestin
pleacă-n noapte șiruri lungi de femei:
ca-ntr-o casă de nașteri sînt claustrată în memoria mea
Memoria deci. Cîrtiță! — o insult. Cîrtiță dolofană.
Nevăzătoare. Catifelată ca răutatea: ronțăi iarba
la rădăcină și nervii sub piele. Îmbuibato! salvează ceea ce poți
aducă resturile talciocul adică nimicul

Cotizăm pentru proiecte ratate:
logodna și copilăria — enunț
nașterea contra naturii — strig
un creier fără centrii durerii — scîncesc

 

Loteria din Babilonia (The Babylon Lottery—click here for translation)

Aceasta este rochi mea de duminică
dedesubt se află trupul meu aproximativ intact
la dracu se găsește sufletul meu nefestiv
Iar acesta ești tu
îndrăgostit pînă peste urechi de mine
adică de o realitate cît se poate de fictivă
și complet nelocalizabilă

Ce rol am eu printre aceste existențe desperecheate
pe care numai întîmplarea le-a așezat
alături
cu porunca: creșteți și-nmulțiți-vă ca nisipul mării
din sudoarea frunții vă veți cîștiga somnul
Ori: iubește-l pe aproapele tău mai mult
ca pe tine însăți

Ce să fac eu cu toate aceste existențe narcisiace?

Acesta ești tu dînd cu zarul
într-o zi de duminică

 

Capul Sfîntului Ioan (The Head of John the Baptist—click here for translation)

Sînt aici. Aici înot în apele insomniei
Oho. Laptele ei fără fund uterul acesta enorm
în care stau
în care mă zbat din care rîvnesc să mă nasc
Soarele ei orbitor îmi explodează în creier

Eu înot. Noapte de noapte. Ceas de ceas. Eu înot
în fluidul lăptos
Tu — îndepărtat nevăzut negustat — pari un limbe de pămînt
înspre care înot
înceată crispată
Captivă-n nesomn ca o stea în lumină
Înot. Și nu mai ajung

Știu că sînt făcută din vorbe muchii nervi încinși:
noapte și zi imaginea ta mă surpă încet
Tu ești utopia înspre care înot
înspre care ezit unde nu mai ajung
Nesomnul mă surpă încet
cum se surpă un mal izbit de fluxul intern

Laptele incandescent adînc

În insomnie înot prin ea îmi tai drum
din laptele ei fără fund mă ofer
nimănui
întru-un scenariu de Nou Testament (toți îl știm)
precum capul Sfîntului Ioan
pe-o tipsie

 

Fuga spre roșu (Red Shift—click here for translation)

Mor scriitorii. Mor poeții. Oho.

Oho. Ei sînt acum carnea de tun
a războiului surd care se poartă
Priviți părul lor luminînd

Știm: sînt oameni ca toți
Ies din rînduri scriind. Poartă
pe umeri creierul lor necorupt creierul lor muritor
Știu: creierul lor
ca și creierul tatălui meu Augustin
da — purtrezește
ca o bibliotecă în flăcări
trupul lor se destramă-n pămînt

Și tot vin. Și tot mor. Ei sînt carnea de tun
ei mai scriu ei descriu
cum îmbătrînește pămîntul:
tot așa cum se sting galaxiile în fuga spie roșu
Sub pămînt pe pămînt ard bibliotecile ard nervii lor
tremurînd

Și tot vin. Și tot mor

 

Marta Petreu published Bring Verbs in 1981, which won the Romanian Writers’ Union Prize for a first volume. She has issued six other collections including Psychic Place (1991), Shameless Poems (1993), and The Book of Anger (1997), The Apocalypse According to Marta (1998, a volume mostly of selected works the publication of which Romanian reviewers have greeted as a major event), and The Phalanx (2001). In 2006, she published Jacob’s Ladder, accompanied by a CD of her reading the poems. In 2001, she was awarded a Hellman/Hammett Grant from Human Rights Watch for her role as “a solitary voice of reason in Romania today” and for her criticism of the Romanian extreme right and standing up to threats and to a mob attack at a reading. Petreu works as a Professor of Philosophy at the Babe-Bolyai University of Cluj and is the author of seven books of nonfiction prose. In 2005, Ivan R. Dee published a translation of her study of E.M. Cioran and fascism, An Infamous Past.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Enter your email address to follow us and receive notifications of new issues by email.

%d bloggers like this: